СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА: Поредно спечелено дело по преписка пред Комисия за защита от дискриминацияПубликувана на: 26/06/2019