СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА: Отменена имуществена санкция в размер на 20000, наложена на работодател


В периода от 01.10.2018г. до 07.10.2018г. работодател в гр. А. допуска работник да надвиши продължителността на седмичното си работно време повече от 56 часа. При проверка главен инспектор към дирекция „Инспекция по труда“ гр. Б. установява, че е налице повторно нарушение от работодателя на чл. 142 от КТ. На работодателя е наложена имуществена санкция с наказателно постановление в размер на 20 000 лева.
Защитата на работодателя срещу наложената имуществена санкция бе възложена на правна кантора „Иванова и съдружие“. Проследявайки фактическата обстановка защитата излага аргументи пред Административен съд Бургас, че не е налице нарушение на чл. 142 от КТ, че в наказателното постановление неправилно е квалифицирано нарушението, за което работодателят е наказан. 
Административен съд Бургас след преценка на доказателствата и тезата на защитата отменя наказателното постановление на дирекция „Инспекция по труда“ Бургас. 


Публикувана на: 08/08/2019