Консултиране на работодатели през време на извънредно положение

КАНТОРАТА предоставя консултиране относно трудовите, осигурителните отношения по време на извънредно положение. Данъчно консултиране.

Предлагаме Ви да подготвим актове за преминаване на работниците и служителите ви към т.нар. Home office или надомна работа.

Предлагаме консултиране относно нареждане на ползване на отпуски от работници и служители, престой през време на спиране на работа на предприятие във време на извънредно положение и избягване на неравно третиране в тази връзка.

Изпращаме на бюлетин на клиентите си своевременно с правен коментар на промените в законодателство, които касаят трудовите и други отношения в извънредното положение.

Консултираме работници и служители за трудовите им права през време на извънредно положение.


Публикувана на: 21/03/2020