Нови данъчни срокове във връзка с обявено извънредно положение

Нови данъчни срокове съгласно Закон за мерките и действията по време на извънредното положение от 23.03.2020 г.

1. Удължава се до 30 юни 2020г.:

1.1. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ (по чл. 50 от ЗДДФЛ) за 2019 г. и плащане на данъка, включително и данъка върху разходите.

1.2. Срокът за ползване на отстъпка от 5% при предплащане за цялата година на данъка върху недвижимите имоти и/или данъка върху превозните средства.

1.3. Срокът за публикуване на декларация, че предприятието не е извършвало дейност през отчетния период.

2.  До 31 май 2020г. се удължава срокът за ползване на отстъпка от 5% при подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ и довнасяне на дължимия данък.

3.  До 15 април 2020г. дължимите авансови вноски за периода от януари до юни 2020г. се определят с декларация, в случай че предприятията не са подали годишна данъчна декларация преди влизане в сила на Закона. Сроковете за плащане на авансовите вноски остават непроменени.


Публикувана на: 31/03/2020Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video