Отмяна на дисциплинарно уволнение на държавен служител

След проведена защита на правата на клиент на Кантората, държавен служител на ръководна длъжност, Бургаският административен съд отменя заповедта, с която е наложено дисциплинарно уволнение.

Дисциплинарно наказващият орган е приел, че служителят не е спазвал установеното за него работно време, използвал е служебно поверения му автомобил за лични цели.

В съответствие с аргументите на Кантората, решаващият съд правилно е достигнал до изводи за незаконосъобразност на извършеното уволнение, като е установил, че не става ясно защо е прието, че съответните деяния на служителя представляват нарушение на служебната йерархия и неизпълнение на актовете на горестоящите административни органи. Дисциплинарното наказание е наложено без да е изяснена в цялост  фактическата обстановка. В обжалваната чрез Кантората заповед не са изложени мотиви защо е наложено на служителя най-тежкото дисциплинарно наказание уволнение.

В полза на служителя са присъдени и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за водене на делото.

С оглед отмяната на обжалваната заповед и след влизане на съдебното решение в сила служителят има право да се върне и да продължи да изпълнява заеманата преди уволнението му държавна служба.


Публикувана на: 08/11/2020Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video