Законно съкращаване на щата

Кантората спечели дело от 2021 г. на свой клиент-работодател пред Софийски районен съд срещу претенция на работник за незаконно прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, пр. 2 КТ /поради съкращаване на щата/, като ищецът счита съкращаването на щата в предприятието за фиктивно.

Въз основа на изложените аргументи  на Кантората Софийски районен съд правилно и законосъобразно отхвърля като неоснователни претенциите на ищеца-работник, поради следните съображения:

1. За да е налице реално съкращаване на щата е достатъчно трудовите задължения на една длъжност да бъдат разпределени между други длъжности, дори и да бъдат възложени на друга новосъздадена в предприятието длъжност, която обаче има и други основни задължения, освен тези на съкратената.

2. При липса на същата или сходна длъжност в предприятието за работодателят не е налице задължение да извърши подбор съгласно чл. 329 КТ.

3. Ако работодателят не е наел на работа друг работник на заличената длъжност, то уволнението е законно.


Публикувана на: 14/02/2021Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video