Налага ли се дисциплинарно уволнение за леко нарушение на трудовата дисциплина

Със свое Решение Окръжен съд - гр. Бургас от 2021 г. е уважил подадената от Кантора въззивна жалба срещу Заповед за налагане на дисциплинарно наказание "Уволнение" на Кмета на Община Царево.

Кметът на Община налага дисциплинарно наказание уволнение на работник без да мотивира заповедта за налагане на дисциплинарно наказание и въпреки незначителността на извършеното нарушение, а именно: преждевременно напускане на работа.

В съответствие с изложеното от Кантората във въззивната жалба Окръжен съд - гр. Бургас приема, че еднократно преждевременно напускане на работа не представлява тежко нарушение на трудовата дисциплина. Приема, че наложеното дисциплинарно наказание уволнение не съответства по тежест на извършеното нарушение. По отношение на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание няма ясно, точно и конкретно посочване на други нарушения, които да обосноват налагането на тежко наказание уволнение.
С оглед на това Окръжен съд - гр. Бургас отменя незаконното уволнение, възстановява работникът на работа и присъжда обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението както и направените от работника разноски по делото.


Публикувана на: 06/04/2021Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video