Отменено дисциплинарно уволнение и присъдено обезщетение

Отменено като незаконно дисциплинарно уволнение, постановено възстановяване на работа на клиентка на Кантората и присъдено обезщетениеСпечелено е от Кантората дело пред Районен съд Бургас, като е признато за незаконно и е отменено дисциплинарно уволнение на клиентка.
Съдът обосновава решението си с това, че работодателят не е спазил преклузивния срок за налагане на дисциплинарно наказание. А именно: той е бил уведомен от служителката чрез имейл за вземане на мерки, за да не се допусне увреждане на имуществото му. Работодателят не е обърнал внимание на това  предупреждение и налага наказание дисциплинарно уволнение в много късен момент след получаването му.
Само заради неспазване на сроковете за налагане на дисциплинарно уволнение, то е незаконно като съдът по това дело признава уволнението за незаконно, отменя го, възстановява служителката на предишната й работа и й присъжда обезщетение за незаконно уволнение, незаконно удържаното й обезщетение и разноските по делото в размер на 16 000 лева ведно с лихви.


Публикувана на: 12/07/2021Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video