Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

Установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред от работник

При липса на документи за придобит трудов и осигурителен стаж, работниците и служителите могат да установяват съответният стаж по съдебен ред.
Производството се води пред районен съд.
Искът за установяване на трудов стаж се предявява срещу работодателя и съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, специфика съществува, ако работодателят е прекратил дейността си и няма правоприемник.
Кантората предоставя консултиране и правна защита по дела за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.Публикувана на: 21/10/2021Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video