СПЕЧЕЛЕНИ ДЕЛА: За обезщетението за отглеждане до 2 годишна възраст

Със свое решение Бургаски административен съд е уважил подадената от Кантората жалба и е отхвърлил решението на Директора на ТП на НОИ, с което са потвърдени предписанията, дадени на регистриран земеделски производител.

Предписанията са дадени по повод производство за отпускане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г. възраст по чл. 53 от КСО.

Според органите на ТП на НОИ земеделският производител загубила правото си на земеделски стопанин и не била осигурено лице, защото не била извършила регистрация за стопанската година в срок до 17.06.2019г.

В съответствие с изложеното в жалбата на Кантората Бургаският административен съд приема, че земеделски производител без подновена регистрация в Областна дирекция "Земеделие, който не е прекратил дейността на основание чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ, не губи качеството си на "регистриран земеделски производител", съответно не губи нормативно основание за осигуряване.

За осигурителноправни консултации можете да ни пишете на
e-mail: office@ivanovalawyers.com или ни се обадете на тел. 0886841616

 


Публикувана на: 31/03/2020Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video