Парични компенсации за работодателите съгласно ПМС 55/30.03.20г

С Постановление  № 55 от 30.03.2020 г. на Министерски съвет са определени условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Според предвиденото за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО): вкл. работещите по трудови договори от осигурители, отговарящи на критерии, определени с Постановлението.

Суми като компенсации ще се изплащат на работодател, който поради извънредното положение е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.
Изрично изискване е работодателите да запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите и да не прекратят трудовите договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 КТ през периода, за който им се изплащат компенсации.

За изплащане на компенсациите работодателите подават заявление в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите.
Националният осигурителен институт изплаща компенсациите на отговарящите на установените критерии работодатели.

За подготовка на документи и консултиране ни пишете на
e-mail: office@ivanovalawyers.com или ни се обадете на тел. 0886841616.

 Публикувана на: 31/03/2020Абонирайте се за бюлетина ни, за да получавате новини от сферата на правното консултиране.

banner-tv
banner-video